Școala Gimnazială „Ioan Vicoveanu”

Plan de Dezvoltare Instituțională (PDI)

Planulde dezvoltare instituţională pentru perioada 2016-2020 s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. Şcoala funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a şcolii, al personalului şcolii, elevilor şi părinţilor, aceştia alcătuind comunitatea educaţională. file_download

Comisii funcționale în școală în anul școlar 2017-2018

 1. Membrii Consiliului de Administrație și atribuțiile acestora pentru anul școlar 2017-2018 file_download
 2. Comisiile funcționale din școală file_download

Hotătârile Consiliului de Administrație în anul școlar 2017-2018

 1. Hotărâri CA (1 - 19) file_download
 2. Hotărâri CA (20 - 37) file_download
 3. Hotărâri CA (38 - 43) file_download

Buget

 1. Buget 2017 file_download
 2. Buget 2016 file_download
 3. Buget 2015 file_download

Regulamente

 1. Regulamentul Intern file_download
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare file_download
 3. Structura anului școlar 2017-2018 file_download
 4. Organigrama file_download

Evaluare Națională

 1. Ordin EN 2017 file_download
 2. Metodologie EN 2017 file_download
 3. Calendar file_download
 4. Ordin strategie anticoruptie file_download
 5. Programa limba și literatura română file_download
 6. Programa matematică file_download

Înscrierea în învățământul primar

 1. Ordin Ministru file_download
 2. Metodologie file_download
 3. Calendar file_download
 4. Descrierea Unității de Învățământ file_download
 5. Circumscripția școlară file_download
 6. Informații pentru părinți file_download